Om Bystedts

Madilyn & Daniel

Madilyn utvecklar mjukvara för inbyggda system och arbetar en hel del med IT-lösningar. Fråga gärna om hjälp om du behöver.

madbyit@bystedts.com


Daniel är gymnasielärare i ämnena svenska, historia och engelska. Daniel kan bistå hjälp med korrekturläsning av dokument med mera.

daniel@bystedts.com


Vi bor i Sätila, en ort i Marks kommun.