Om Bystedts

Madilyn & Daniel

Madilyn arbetar med mjukvarutveckling och hanterar en hel del IT-lösningar.

Fråga gärna om hjälp om du behöver.

madbyit@bystedts.com


Daniel är gymnasielärare i ämnena svenska, historia och engelska. Daniel kan bistå med hjälp med korrekturläsning av dokument med mera.

daniel@bystedts.com